T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Boztepe Müftülüğü

09.01.2017

2017 Hac görevli seçimi

2017 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı S Y A  Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla; hacılara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2017 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirlenmiştir.  I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar  A) Kafile Başkanı  a)  Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim görevlisi, şube müdürü ve murakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur’an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,  b) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olması,  c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,  ç) Hac organizasyonlarında görevlendirilmiş ve başarılı olması,  d) Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,  e) 2016 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2017 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,  f) 2016 hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),   g) 2017 yılı umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (13 Ocak 2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç),  ğ) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,  h) Teklifinin yapılmış olması,   
 B) Din Görevlisi 1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;  a) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,   b) Daha önce hac organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olması,  c) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 2 yılını da mezkûr unvanlarda çalışmış olması,  ç) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması, 
   
 d) 2016 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2017 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,  e) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,  f) Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2017 yılı umre organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması (13 Ocak 2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç),  g) Müracaat edenler arasından teklifinin yapılmış olması,  ğ) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması, 2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, BaşimamHatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında çalışanlarda;  a) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,   b) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,  c) Başkanlıkça 2014, 2015 veya 2016 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,  ç) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,  d) Hac organizasyonunda en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)   e) 2014, 2015 ve 2016 yıllarında hac, 2017 yılında umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması, (Grup oluşturanlar hariç)  f) 2016 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2017 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,  g) Tecrübeli görevlilerin 2017 yılı umre organizasyonunda görev alabilmeleri için yapılan sözlü sınava katılmış olmaları ve görevlendirilmek üzere pasaportlarının talep edilmemiş olması,  ğ) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,  h) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,     C) Bayan İrşat Görevlisi 1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Murakıp, Eğitim Uzmanı ve Din Hizmetleri Uzmanı olarak fiilen çalışanlarda;  a) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 2 yılını da mezkûr unvanlarda fiilen çalışmış olması,  b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,  c) 2015 ve 2016 yıllarında hac, 2016 ve 2017 yıllarında umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),  ç) 2016 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2017 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,  d) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,  e) Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2017 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere pasaportlarının talep edilmemiş olması,   
   
 f) 19- 23 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,   g) Müracaat edenler arasından teklifinin yapılmış olması,  ğ) Teklifi yapılanlar arasından hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta başarılı olması,  2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlarda;  a) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,  b) Başkanlıkça 2014, 2015 veya 2016 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,  c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,  ç) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir),  d) 2014, 2015 ve 2016 yıllarında hac,  2016 ve 2017 yıllarında umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),  e) 2016 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2017 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,  f) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,   g) Tecrübeli görevlilerin 2017 yılı umre organizasyonunda görev almak için yapılan sözlü sınava katılıp görevlendirilmek üzere pasaportlarının talep edilmemiş olması,  ğ) 19-23 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,   h) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,  
                      Ç) Tercüman  a) Halen Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışıyor olması ve adaylığının kaldırılmış olması,    b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,    c) 31 Aralık 1956 tarihinden sonra doğmuş olması,    ç) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,      d) 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olması ve sözlü sınavda başarılı olması,  D) Ekip Personeli, Büro Personeli, Muhasebe Personeli, Satın Alma Görevlisi, Yemekhane Kontrol Görevlisi, Yemekhane Sorumlusu, Yemek Servis Personeli, Depo Görevlisi ve Teknisyen  a) Şube müdürü, murakıp, mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda çalışıyor olması,   b) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlığımız personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 3 yılını da yukarıda belirtilen mezkûr unvanlarda çalışmış olması, 
   
 c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,   ç) 31 Aralık 1956 tarihinden sonra doğmuş olması,       d) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması, e) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir) f) 2014, 2015 ve 2016 yıllarında hac, 2016 ve 2017 yıllarında umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,  g) 2016 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2017 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması, ğ) 2017 yılı umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (13 Ocak 2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç) h) Teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması,   
 E) Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli 1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda; a) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 3 yılını aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışmış olması,    b) Aşçı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya daha önce hac organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı olarak görevlendirilmiş olması,  c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması, d) 31 Aralık 1956 tarihinden sonra doğmuş olması,   e) 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, f) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması, g) 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaat etmiş olması,  ğ) Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014 ve 2015 yıllarında başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır) 2. Kurum Dışından Müracaat Edeceklerde; a) Her hangi bir kamu kurumunda aşçı kadrosunda çalışıyor olması veya emekli olması, b) Her hangi bir kamu kuruluşunda çalışmayanlar için ise Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık sertifikası sahibi olması, c) Kamu kurumunda çalışanlar için 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesinde her hangi bir sakınca bulunmadığına dair kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olması, ç) 31 Aralık 1956 tarihinden sonra doğmuş olması,   d) 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, e) Erkek olması, f) Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,  
   
g) Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmiş olması, ğ) Ek-2 dilekçe ile a ve b bentlerinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla müracaatını bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olması,  h) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması, ı) Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014 ve 2015 yıllarında başarılı olup hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)   F) Şoför a) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 3 yılını da şoför olarak çalışmış olması, b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması, c) 31 Aralık 1956 tarihinden sonra doğmuş olması, ç) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması, d) 2014, 2015 ve 2016 yıllarında hac, 2016 ve 2017 yıllarında umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması, e) 2017 yılı umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (13 Ocak 2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç), f) Teklifi yapılmış olup sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması,      G) Hizmetli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli, Yemekhane Bulaşık Personeli, Çamaşırcı / Ütücü a) 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de en az fiili hizmet süresinin 5 yıl olması  ve son 3 yılını da hizmetli, işçi  vb. unvanlarda çalışmış olması, b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması, c) 31 Aralık 1956 tarihinden sonra doğmuş olması, ç) Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması, d) 2015 ve 2016 yıllarında hac, 2016 ve 2017 yıllarında umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması, e) 2017 yılı umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (13 Ocak 2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç), f) Teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması, Şartları aranacaktır.  
II- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar  
l. Kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 26 Ocak 2017 tarihine kadar merkezde birimlerince, taşrada il müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce Ek-1 tabloda verilen kontenjan 
   
doğrultusunda tespit edilmesi ve hac görevli programına girilmesi suretiyle yapılacaktır. Unvanlara göre alınacak çıktı birimlerce tasdiklenerek Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 2. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarındaki personel ile tercüman olarak görev almak isteyenler müracaatlarını, 16 - 26 Ocak 2017 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki “2017 yılı Hac Görevli Müracaatları” linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. İstenilen bilgileri doldurarak alacakları çıktıyı (Ek-2) ilgili Birimlere/müftülüklere teslim edeceklerdir. 3. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. maddelerinde belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 30 Ocak 2017 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 4. Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 16 - 26 Ocak 2017 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 30 Ocak 2017 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 5. Birimler, il veya ilçe müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır. 6. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir. 7. Bu görevlerden ancak biri için müracaat alınacak veya teklif yapılacaktır. Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır. 8. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların, kurum değişikliği talebinde bulunanların, 2017 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursa katılacak olanların, kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanların, halen askerde olanların ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır. 9. Aşçı, aşçı yardımcısı, yemek servis personeli, yemek taşıyıcı (dağıtıcı), mutfak personeli, mutfak bulaşık personeli, yemekhane bulaşık personeli olarak görevlendirilecek olanlardan “Portör Muayene Belgesi” isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır. 10. Teklifler; a) Merkezde birim amirlerince, b) İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince, c) Eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra eğitim merkezi müdürlüklerince, ç) Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe,    Yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.  11. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü sınav, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır. 
   
12. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat ettiği veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır. 13. Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen esaslara uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edilecek, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgiler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Hac Görevli Programı”na girilecek, teklif edilen görev unvanlarına göre dökümleri ayrı ayrı alınacak ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları bilgisayar ortamında taranarak en geç 30 Ocak 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 14. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecektir. 15. Merkez ve taşra birimleri tarafından tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 16. Din Görevlisi olarak görev almak için müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak,  MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır. 17. Kuran kursu öğreticilerinden bayan irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır. 18. Mülakat ve sözlü sınav gün ve saatleri bilahare bildirilecektir. 19. Başarılı olmak için sözlü sınav/mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir. 20. Görevlendirmelerde, sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı liste sıralaması esas alınacaktır (Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.) 21. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin sözlü sınav Ek-3’te belirtilen puanlama esasları ve Ek-4’te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır. 22. Ekip personeli, büro personeli, muhasebe personeli ile satın alma görevlisi, yemekhane kontrol görevlisi, yemekhane sorumlusu, yemek servis personeli, depo görevlisi ve teknisyen unvanlarında görevlendirilecek olanlar için yapılacak sözlü sınavda Ek-5’te zikredilen kaynaklar esas alınacaktır. 23. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda yurt içi veya yurt dışı hac organizasyonlarında görev alanlar  “tecrübeli”, hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler “tecrübesiz” kategorisinde değerlendirilecektir. 24. Müracaat şartları arasında yer alan görevlendirme sayısı ve yılları hususunda; personelin yurt dışı görevi esnasında, görevli olarak hac veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır. 25. Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri,  bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumluları, protokol sorumluları, bölge sorumlu yardımcıları ve irşat görevlileri (okuyucular) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.  26. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir. 
   
27. Sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. 28. Yanlış veya eksik beyandan ilgili personel ve birimi sorumlu olacaktır. 29. Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir. 30. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar 2017 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir. 31. Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık makamınca yapılacaktır. 32. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olması hac organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri anlamını taşımamaktadır. 33. Umre organizasyonundaki görevlendirmeler 2015 yılı için 01.11.2014 - 01.08.2015 tarihlerini; 2016 yılı için 15.11.2015 - 12.07.2016 tarihlerini ve 2017 yılı için 15.10.2016 - 01.07.2017 tarihlerini kapsamaktadır. 34. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imza karşılığı tebliğ edilecektir.  
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü