T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırşehir Müftülüğü

30.04.2020

Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu (KAHİSA) 'dan İl Müftülüğüne Destek Ziyareti

Ramazan ayının ilk cumasında Ankara Hacı Bayram Camii'nde irad ettiği cuma hutbesinde, zina ve eşcinselliğin Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim'de Allah-u Teâla tarafından haram kılındığını ifade etmesi üzerine bazı kesimlerin saldırısına uğrayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, toplumun bütün kesimlerinden destek yağıyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a destek vermek için 30.04.2020 Perşembe günü Kırşehir Ahi Sivil Akıl (KAHİSA) yetkilileri İl Müftümüz Mehmet Yaman'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Kırşehir Ahi Sivil Akıl (KAHİSA) adına bir açıklama yapan Mehmet Emin Turpçu şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevi; 'İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanı, kanunla kendisine verilen 'İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını', temsil ettiği makamın da gereği olarak, Kur’an ve sünnet çerçevesinde, tavsiye ve men edilen hususları tebliğ ve irşad görevini yerine getirmekle, hem görevli hem yetkilidir. 
- Yüce dinimiz İslam’ın temel hükümleri çağa ve ortama göre değişmez, değiştirilemez.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu hükümleri yalnızca tebliğ etmiştir ve görevini lâyıkıyla yapmıştır. Diyanet İşleri Başkanı, kanunun kendine verdiği görevi yerine getirirken, nefret söylemi yakıştırmasıyla kabul edilemez bir hakaret ve iftiraya uğramıştır.

- Sosyal veya evrensel baskılar, İslam’ın temel hükümlerini değiştirmede zerre kadar etkili olamaz
İnsan hakları, nesilleri bozan ahlaksızlığı meşrulaştırmaya alet edilemez. Varlıkların doğasını inkâr eden, bozan davranış ve tutumlar, tercih olarak ifade ve ilan edilemez, savunulamaz ve teşvik edilemez. İslam dini, kadın ve erkeğin fıtratına uygun bir şekilde yaşamasını ister.

İslam’ın insanlığa tavsiye ve men ettiği hususlar ve ortaya koyduğu kaideler, sadece insanlığın müşterek menfaatine yöneliktir. Fert ve toplum dengesinin kurulması ve korunmasında İslam dininin bin 400 yıllık etkisi vardır. Ve bu etki kültürel genlerimize kadar işlemiş, manevi mayamızı oluşturmuştur. Toplum vicdanının da bir yansıması olan bu kabuller dünyamız, bizi biz yapan en temel özelliğimizdir. Manevi değerlerimizi değiştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışmak, dinen büyük günah olduğu gibi milli olarak da sosyo - kültürel bir ihanettir." dedi.

İl Müftümüz Mehmet Yaman'da Kırşehir Ahi Sivil Akıl (KAHİSA) üyelerine Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof.Dr.Ali Erbaş'a gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.