19.09.2016

Tanıtım ve Tarihçe

Akpınar İlçesinin tarihi ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla birlikte 600 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Rivayete göre Antalya yöresinden göç ederek İlçemiz Tek Höyük Mevkiine yerleşen Yörük oğulları, Yozgat dolaylarından göç ederek İlçemize bağlı Eldelekli köylerine yerleşen İmamoğulları kabilesi diye bilinen birkaç ailenin ticari ve akrabalık ilişkilerinin gelişmesi sonucu  şimdiki Akpınar bölgesine yerleşmiş olup, bugüne kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Akpınar 1938 yılı deprem felaketine kadar köy hüviyetinde iken depremin yol açmış olduğu büyük hasarın süratli bir biçimde onarılabilmesi için o zamanın bucak merkezi olan Köşker  Kasabasından bucak teşkilatı 1939 yılında Akpınar’ a taşınmıştır. 1959 tarihinde ise Belediye Teşkilatı kurularak kasaba hüviyetine kavuşmuştur. D.765-9 Devlet Karayolunun İlçe içinden geçmesi hareketli bir ticari ortamın oluşmasına ve nüfusun artışına yol açması, köylerin Kaman İlçesine olan uzaklığı, coğrafi olarak merkezi yer olması nedeni ile 4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3392 sayılı Kanunla İlçe olmuş, 13 Eylül 1988 tarihinde ise fiilen İlçelik sıfatını kazanmıştır.

Akpınar İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. Kuzey Batısında Kırıkkale İli Keskin İlçesi, Kuzey Doğusunda Akçakent, Batısında Kaman, Güneyinde Kırşehir, İl Merkezi ile komşu olup, bu il ve ilçelerde her mevsimde geçit veren karayolları ile bağladır.

Yüzölçümü 528. Km² dir.Tabii yapısı, iklim ve bitki örtüsü itibariyle karasal bir iklime sahiptir. İlçenin belli başlı büyük akarsuyu bulunmamakla birlikte küçük çaylar ve dereler yönünden oldukça zengindir. Manözü deresi üzerine kurulu Çelebiuşağı köyü sınırları içinde Karaova Sulama Göleti kurulmuştur. İlçeye bağlı Eldelek Demirci köyü hudutları içerisinde bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen bol miktarda sıcak su kaynağı bulunmaktadır.

İlçe genel olarak bozkır görünümündedir. Orman bakımından yoksundur.  Vadi tabanlarında ve sulak yerlerde yer yer kavaklık ve meyve bahçeleri mevcuttur. Akpınar bir tarım memleketidir. Tarım kuru hububat ekimine ve nadas yöntemine dayanmaktadır. Sulu arazilerde Şeker Pancarı üretimi önemli bir yer tutar. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği tarımdan sonra ikinci gelir kaynağıdır.

İlçemiz 6 mahalle, 26 Köy, 5 Mezra olmak üzere toplam 37 yerleşim birimi mevcuttur. İlçenin nüfusu 31.12.2014 tarihi itibariyle 7.874 dir. Bunun 2.963’ ü ilçe merkezinde, 4.911 kişisi ise köylerde yaşamaktadır.

1988 yılında ilçe olması ile birlikte kurulan Müftülüğümüz Akpınar İlçe Hükümet Konağında; Müftü, 2 VHKİ, 1 Şoför, 1 Hizmetli, 3 Kur’an Kursu öğreticisi, 29 İmam Hatip ve 3 Müezzin Kayyımı ile 10 adet Kur’an Kursu, 7 tanesi Merkezde olmak üzere 42 adet cami ile hizmet vermektedir.