T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Mucur Müftülüğü

27.05.2020

Cuma Namazı Kılınacak Camiler için alınacak tedbirler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 22.05.2020 TARİHLİ VE 89780865-153- BİLA SAYILI GENELGESİ MUCUR İLÇESİ UYGULAMA KOMİSYONU KARARLARI

 

         Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid- 19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan tedbirler kapsamında; 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına alınıncaya kadar camilerde ve mescitlerde cemaatle cuma ve vakit namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

      İçişleri Bakanlığının ilgi yazısına istinaden 29.05.2020 tarihi itibariyle Cuma namazı ile birlikte camiler yeniden ibadete açılacaktır. Konuyla ilgili olarak başkanlığımızca belirlenen kuralların yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla;

      1) Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

      2) Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda Belediye Başkanlığı ve Mucur Müftülüğü tarafından gerekli duyurular/bilgilendirmeler yapılacaktır.

      3) Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek, cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacaktır.

     4) Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek ve temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecektir

     5) Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.

    6) Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarılar yapılacaktır.

    7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir. Uyarlara dikkat etmeyenlere kolluk güçleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacaktır.)

    8) Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

   9) Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler ilçe sağlık müdürlükleri ve müftülüklerden temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılacaktır.

    10) Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacaktır. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecektir.

    11) Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacaktır.

    12) Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacaktır.

    13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

    14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacaktır.

    15) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecektir.

   16) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecektir.

   17) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır. Cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacaktır. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacaktır.

Cuma Namazı ise şu kurallar çerçevesinde ifa edilecektir:

 

      1) İlçemizde Cuma namazı ekli listede belirtilen mekânlarda, isimleri zikredilen Cuma Heyeti koordinasyonunda,  kolluk birimlerinin ve sağlık görevlilerinin kontrolünde ifa edilecektir. Ekli listede zikredilen mekânlar dışında Cuma namazı kılınamayacaktır.

    2) İlçemizde mezkûr Genelgeye istinaden hiçbir caminin iç mekânında Cuma namazı kılınamayacaktır.

   3) Ekli listede Cuma namazı kılmak için belirlenen mekânlar, 26.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli iletişim kanalları kullanılarak İlçemiz halkına duyurulacaktır. Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.

    4) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

    5) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, temizlenmesi/dezenfekte edilmesi merkezde Mucur Belediye Başkanlığı tarafından tarafından Köylerde ise Köy Muhtarlıkları ve Oluşturulan Cuma Heyetleri tarafından yürütülecektir.

   6) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için ekli listede isimleri zikredilen Cuma Heyeti ve görevlendirilecek kolluk personeli faaliyet gösterecektir.

    7) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin mezkur genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.

    8) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılacaktır

    9) Sağlık tedbirleri ve bilgilendirmeler İlçe Toplum Sağlığı merkezi görevlileri tarafından yapılacaktır.

    10) Her türlü güvenlik tedbirleri İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülecektir.

    11) Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

Bu kapsamda; Kaymakamlığımızca, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli kararların alınması, planlamaların ve görevlendirmelerin yapılması, vatandaşlara gerekli duyuruların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, tüm kolluk birimlerinin sıralı/sorumlu amirlerince uygulamaların yakinen takip edilmesinin sağlanması,

Oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                          Kaya ÇELİK                               

                                                           Kaymakam                                 

                                                     Komisyon Başkanı

 

 

 

     Atılgan YILMAZ                                                                           Ali ALP                                  

     Belediye Başkanı                                                              İlçe Jandarma Komutanı                   


 

 

 Ömer KÖRDEMİR                                                              Mehmet Ali DİLEK                                

 İlçe Emniyet Müdür V.                                                             İlçe Müftüsü